Andal - Northern Collquial

Andal - Northern Colloquial

Glossed version

Xipu! Manxuri penerar

Falling plums

Xipu! Manxuri penerar
Sero t'erneno beryakari yashnar
Yan t'eheranmamen t'imti esero u?
Galla esero ka chenam ye bangu
"Sero laya", Yudirza yetashmèrzo
P'a ajir avaneranmamen sero
Tima lyn sero lodha manve.

Plop! vallen de pruimen
Ik tel nu dertien lentes
Wie zal er naar mijn hart dingen?
Mijn haar is zwart en dik
Ik ben knap, zo zegt mijn zuster
Laat iemand mij 't hof maken!
Want ik ben mooi als kersebloesem.

Xipu! Manxuri penerar
Sero t'erneno beryaderyo relshnar
Tau ajim t'eheranzemen t'imti esero u!
Yudirci esero t'et'e beryakari azhemu
Ye sera k'ari chuamlei laya ajum
P'a ajir avaneranmamen sero
At'a sero ghadza lodha perve

Plop! vallen de pruimen
Ik tel nu veertien zomers
En nog dingt geen man naar mijn hart!
Mijn zuster is pas dertien,
En gisteren trouwde zij een knappe man,
Laat iemand mij 't hof maken!
Voor ik sterf als een sneeuwklokje.

Xipu! Manxuri penerar
Sero t'erneno beryaloryo raxnar
Tautau ajim t'eheranzer t'imti esero u!
Naha tewirlei sero oké netu
T'an shemai maizing weru e-yudirci
P'a ajir avaneranmamen sero
At'a sero ghadza lodha süve

Plop! vallen de pruimen
Ik tel nu vijftien herfsten
En nog dingt geen man naar mijn hart!
Mijn moeder sloot mij op achter de muur.
Om te naaien aan de uitzet van mijn tweede zuster
Laat iemand mij het hof maken!
Voor ik sterf als een klaproos.

Xipu! Manxuri penerar
Sero t'erneno berhasri perhnar
Ye tauna ajim t'eheranma t'imti esero u!
Tima k'ari yetan t'an sero ghadza
T'an gedel cravain t'imti esero reka
P'a tajir koloranma sero
Tima sero ghadza lodha choive

Plop! vallen de pruimen
Ik tel nu zestien winters
En nooit zal een man naar mijn hart dingen!
Want gisteren stierf ik in de nacht,
van eenzaam verdriet in mijn hart!
Laat niemand mij navolgen!
Want ik stierf als een korenbloem

Ladnar! P'a t'an wenta esero gihatu
P'a chuam at'a tauchuamjinu
Tima sero laya lodha manve
Sero lesha lodha perve
Sero xixi lodha süve
Tarna sero ghadza lodha choive!

O mensen! luister naar mijn verhaal:
Trouw voor het te laat is!
Want ik was mooi als kersebloesem,
Ik was fris als een sneeuwklokje,
Ik was teer als een klaproos,
Maar ik stierf als een korenbloem!


Back to the contents

Next chapter - Southern Colloquial

Optimized for Lynx.

Copyright 1998 Boudewijn Rempt.