Andal - Corpus of Broian stage language texts

Hamal Pulandir Ginad-Kramok' Mama~Yolunlohir T'aya

A mystery solved by Pulandir Hamal

vokah-rengang-fenqir namu

udan he yudir carjin

P'up'u quda~nahan t'aya. Atur kmatarziob guhit'an perding qufenqir joxin twa. Torinan 'dox mior~kerinlahir t'awe' yor~torin t'aya. P'up'u quda~afran kunda.

Murzi Pal mama~nahan numu.

Cadar'wehai p bruguy'yilsot,
Anu lua Vayn'wehai p kedain lua Andal,
Lindulinpiroy alè veyol peragot,
Ulis temak tèdá thuw gaxemaovain manal.1

Murzi Pal mama~afran numu. Hamal Pulandir nahan twa.

Hamal Pulandir afran twa. Rorayal Oruhan nahan twa.

Demdardir y t'emsatam turma~qirexaliur len­gleng-oruhan Tacal-krawadar turma~kremparur yaxa.

Rorayal oruhan afran twa. Tacal Uichahtan Rhasma Quandiyal nahan twa.

Tacal afran twa.

Rhasma Quandiyal nini~tiren yu qada~mundradak' ~venen: yu atar mainakan ~ba­chanza t'aya

Qehafran. Rhasma dox tu~kenta quda~quruh namu. Quandiyal tubu getyun yudir-haulqu ~klintar twa.

Quandiyal afran twa.

Rhasma afran twa. Zembot nahan twa.

Ta Zembot qui-rachtan etandlous,

Zembot nahan twa. Waghdazyal Dwèyal afran twa.


Footnotes

1

This is actually a bit of Classical Charyan, Den'Wenray. Back to the contents

Next chapter - Den'Mostral

Optimized for Lynx.

Copyright 1998 Boudewijn Rempt.